Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Trimsalon de Mobiele Trim Truck is aangesloten bij Het Bardiergilde.

BEHANDELVOORWAARDEN VAN HET BARDIERGILDE

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen naam Trimsalon De Mobiele Trim Truck en de eigenaar houder te behandelende dier in de salon. Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Trimsalon De Mobiele Trim Truck binden niet.

TARIEVEN:

– Een samengestelde prijsopgave verplicht Trimsalon De Mobiele Trim Truck niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met Trimsalon De Mobiele Trim Truck de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat Trimsalon De Mobiele Trim Truck er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn op te vragen via telefonisch contact of via Whatsapp.

Wel kan er een meerprijs worden aangekondigd door Trimsalon De Mobiele Trim Truck, mocht het te behandelende dier klitten vlooien teken of luizen bevatten. Of in algehele slechte vachtconditie worden binnen gebracht. Daarnaast kan een meerprijs worden gehanteerd als het dier moeilijk gedrag vertoond.

Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Trimsalon De Mobiele Trim Truck erkent Opdrachtgever dat Trimsalon De Mobiele Trim Truck een inspanningsverbintenis heeft. Trimsalon De Mobiele Trim Truck zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Trimsalon De Mobiele Trim Truck kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico’s met zich mee brengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico’s aanvaart en is niet te verhalen op de trimmer, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

– De trimmer garandeert dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De trimmer mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat het te behandelende dier in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de eigenaar klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën etc. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat geven.

– Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimmer . De klant dient de klacht binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de Trimmer.

– De klant dient de trimmer de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De trimmer is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is te alle tijde het doel om de klant (dier) met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (eigenaar) zelf.

– De Trimmer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de Trimmer niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan, mag deze afspraak geweigerd worden.

– Indien er schriftelijk reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: demobieletrimtruck@outlook.com. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

Waarom hanteren we het No-Show (niet thuis) beleid?

No Shows. Zoals iedereen van ons gewend is, zijn wij geen standaard Trimsalon maar transparant en duidelijk. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele No Show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Wij vinden het daarom niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

Onze voorwaarden voor onze No Shows zijn als volgt:

48 uur voor behandeling – kosten = Gratis

Klanten kunnen tot maximaal 48 uur van te voren gratis annuleren, hiervoor wordt niets in rekening gebracht.

24 uur voor behandeling – kosten = 50%

Klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

Niet thuis/Vergeten/Te laat, kosten = 100%

Wat verstaan we onder te laat? Dat we niet aan de behandeling kunnen beginnen omdat de planning daar geen ruimte voor bied

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet thuis zijn, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. De No-show incasso wordt door het bedrijf Ik kan niet meer B.V. behandeld.

Herinnering

Indien gewenst, kan er één dag voor jouw afspraak een extra herinnering in de vorm van een Whatsapp gestuurd worden, laat dit dan weten aan ons. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid klant (eigenaar)

Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan de dieren, trimmer of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij raden daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier.

Mocht u als klant met vragen blijven zitten omtrent de Algemene Voorwaarden, dan staan we u graag te woord.

Reacties zijn gesloten.